Audyt bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa wraz z rekomendacjami działań

Dzisiejszy przedsiębiorca staje przed wyzwaniem prowadzenia biznesu w dynamicznie zmieniających się warunkach gospodarczych. Na bieżąco musi reagować na pojawiające się szanse i zagrożenia, wykorzystywać swoje mocne strony czy eliminować słabości. Aby w pełni świadomie podejmować decyzje biznesowe, nowoczesny przedsiębiorca musi być wyposażony w dogłębną wiedzę o swoim biznesie i otoczeniu w którym działa.

Jeżeli myślisz o nowych inwestycjach, o nowych kierunkach rozwoju, jeżeli rozważasz zaciągnięcie długu lub zadajesz sobie pytanie o kondycję swojego przedsiębiorstwa, skontaktuj się z nami a my przeprowadzimy szczegółową analizę finansową Twojej firmy. Wspólnie odpowiemy na pytania, które sobie stawiasz oraz przygotujemy plan działań aby Twoja firma mogła w bezpieczny sposób się rozwijać.

Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa – przykładowy zakres działań:

  • Analiza i ocena pozycji płynnościowej firmy, m.in. efektywności zarządzania gotówką, rozliczeniami i zapasami;
  • Analiza i ocena opłacalności działalności w rozbiciu na poszczególne linie biznesowe;
  • Analiza i ocena struktury i sposobu wykorzystania kapitałów;
  • Analiza i ocena struktury finansowania;
  • Analiza i ocena efektywności wykorzystania majątku;
  • Inne, do uzgodnienia (np. analiza opłacalności inwestycji, …).

Efektem Audytu będzie raport pokazujący aktualną sytuację przedsiębiorstwa oraz rekomendacje ewentualnych wymaganych działań. Po uzgodnieniu zakresu działań uczestniczymy w ich wdrażaniu i przedstawimy raport ewaluacyjny.

RKC Sp. z o.o.

ul. Kobierzyńska 130

30-383 Kraków

RKC Sp. z o.o.

ul. Porcelanowa 23

40-246 Katowice