CFO Outsourcing/ Zewnętrzny dyrektor finansowy

Jeżeli Twój biznes dynamicznie się rozwija warto zadać sobie pytanie czy na obecnym etapie sam Księgowy wystarczy? Czy nie potrzebujesz kogoś, kto spojrzy na biznes z różnych perspektyw?

CFO Outsourcing – co to jest?

Usługa CFO Outsourcing jest czasowym (projektowym) lub stałym powierzeniem firmie zewnętrznej zarządzania wybranymi zagadnieniami związanymi z finansami spółek. Innymi słowy jest to powierzenie funkcji Dyrektora Finansowego na zlecenie (a nie na umowę o pracę).

Należy wyraźnie odróżnić dwie funkcje w przedsiębiorstwie: Księgowy i Dyrektor Finansowy.

Księgowy to osoba, która przede wszystkim troszczy się o prawidłowe księgowanie operacji gospodarczych oraz wyliczanie wszelkich zobowiązań publiczno – prawnych. Księgowy w doskonały sposób pokazuje stan finansów firmy na dany dzień.

Rola Dyrektora Finansowego jest odmienna. Dyrektor Finansowy korzystając z wyników pracy Księgowego analizuje obecną sytuację firmy i wnioski płynące z tej analizy wykorzystuje do podejmowania decyzji w firmie.

CFO Outsourcing – dla kogo?

Usługa jest dedykowana dla średnich firm, w których Właściciele/ Zarządy potrzebują wsparcia finansisty w podejmowaniu decyzji zarządczych zakresie :

 • planowania i budżetowania;
 • kontroli kosztów;
 • zarządzania i planowania płynności;
 • zarządzania i ograniczania ryzyka biznesu.

Usługa zapewnia także wsparcie w:

 • kontaktach/ negocjacjach z instytucjami finansowymi;
 • procesie zdobywania kapitału na rozwój;
 • w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

CFO Outsourcing – przykładowy zakres zadań/ odpowiedzialności

 • Zarządzanie płynnością:
  • planowanie przepływów pieniężnych;
  • negocjacje warunków kontraktów z odbiorcami/ dostawcami – terminy płatności, sposoby płatności, sposoby zabezpieczenia płatności;
  • zapewnienie finansowania każdego kontraktu;
  • negocjacje z nierzetelnymi dłużnikami;
  • ocena kondycji finansowej odbiorców, ocena ryzyka odbiorców.
 • Strukturyzacja/ restrukturyzacja istniejącego finansowania w firmie;
 • Kontrola kosztów w firmie, szukanie oszczędności;
 • Kontakty z bankami i instytucjami finansowymi;
 • Ocena planowanych inwestycji;
 • Zapewnienie finansowania inwestycji;
 • Budowa działu finansowego;
 • Zarządzanie ryzykiem walutowym;
 • Inne do uzgodnienia.

CFO Outsourcing – dlaczego warto?

Firmy z sektora MSP nie potrzebują zatrudniać Dyrektora Finansowego na pełny etat i na umowę o pracę, ponosząc przy tym wiele zbędnych kosztów. Funkcję Dyrektora Finansowego mogą zlecić wyspecjalizowanej firmie/ osobie, ustalić indywidualny zakres prac/obowiązków i rozliczać usługę na podstawie faktur.

 • Właściciel/ Zarząd zyskuje czas na zajęcie się podstawowym biznesem;
 • Firma zyskuje profesjonalnego finansistę, który zadba o kompleksowe zarządzanie finansami;
 • Łatwość rozliczeń i brak konieczności tworzenia dodatkowego etatu w firmie.

# Dyrektor Finansowy Kraków

RKC Sp. z o.o.

ul. Kobierzyńska 130

30-383 Kraków

RKC Sp. z o.o.

ul. Porcelanowa 23

40-246 Katowice