Komentarz rynkowy RKC z dnia 01.03.2024

1. Najważniejsze wydarzenia tygodnia

2. Zapowiedź nadchodzących wydarzeń przyszłego tygodnia

3. Podsumowanie

 

1. Najważniejsze wydarzenia tygodnia

W bieżącym tygodniu złoty osłabił się nieznacznie. Kurs pary EUR/PLN wzrósł z 4,3150 na początku tego tygodnia, do 4,32 dziś. Kurs pary USD/PLN wzrósł natomiast z 3,99 na początku tego tygodnia, do 3,9950 dziś.

W zeszły piątek pojawiła się oficjalna informacja o odblokowaniu funduszy unijnych dla Polski. W trakcie wizyty w Warszawie, przewodnicząca KE Ursula von der Leyen powiedziała, że kolejnym tygodniu, kolegium komisarzy UE podejmie dwie decyzje w sprawie funduszy europejskich, które były wcześniej zablokowane dla Polski. Decyzje te uwolnią do 137 mld euro dla Polski z Funduszu Odbudowy i funduszy spójności.

W czwartek pojawiła się informacja, że Komisja Europejska wydała wstępną pozytywną ocenę pierwszego wniosku Polski o płatności z Funduszu Odbudowy. Otwiera to drogę do wypłaty Polsce transzy 6,3 mld euro (środki zostaną wypłacone na początku kwietnia). Polska spełniła też warunki niezbędne do odblokowania części środków z funduszy spójności (środki wpłyną do Polski w ciągu kilkunastu dniu).

Informacja o odblokowaniu środków unijnych umocniła początkowo złotego oraz wywołała wzrosty na polskiej giełdzie. Trzeba jednak mieć na uwadze to, że duże umocnienie złotego po wyborach związane jest w głównej mierze właśnie z nadziejami na uwolnienia środków unijnych dla Polski. W tym momencie możemy więc mieć do czynienia ze sprzedażą faktów i realizacją zysków. Oczywiście napływ środków unijnych będzie oddziaływał w tym roku pozytywnie na polską gospodarkę. Trzeba pamiętać jednak, że środki będą wypłacane w transzach i będą trafiały do Polski stopniowo (nie będzie to więc jedna ogromna kwota, a wiele mniejszych kwot).

Opublikowana w czwartek inflacja konsumencka w USA (Core PCE Price Index) wyniosła w styczniu 2,8% r/r, czyli dokładnie tyle ile oczekiwał rynek. Dane te nie wywołały więc większej reakcji rynkowej. Przyniosły jednak pewne uspokojenie, ponieważ można było się obawiać, że odczyt będzie jednak wyższy.

W piątek poznaliśmy z kolei odczyt inflacji konsumenckiej (CPI) w strefie euro. Inflacja konsumencka spadła z 2,8% r/r w styczniu, do 2,6% r/r w lutym (oczekiwano jednak jeszcze większego spadku do poziomu 2,5% r/r). Dane te pokazują, że poziom inflacji w strefie euro znajduje się już bardzo blisko celu Europejskiego Banku Centralnego, wynoszącego 2%. Z drugiej strony jednak, inflacja nie spada tak szybko jak zakładał rynek.

Jeśli chodzi o dane z Polski, to w piątek rano poznaliśmy odczyt indeksu PMI dla polskiego przemysłu. Wyniósł on w lutym 47,9 pkt. wobec 47,1 pkt. w styczniu (oczekiwany był niższy odczyt na poziomie 47,1 pkt). Dane te pokazują, że sytuacja w polskiej gospodarce powoli się poprawia.

2. Zapowiedź najważniejszych wydarzeń przyszłego tygodnia

W dniu dzisiejszym, rynek czekał będzie jeszcze na odczyt indeksu ISM dla przemysłu w USA.

W przyszłym tygodniu rynek czekał będzie na wtorkowy odczyt indeksu ISM dla usług w USA oraz piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy.

Najważniejszym wydarzeniem w przyszłym tygodniu, będzie jednak niewątpliwie posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego (odbędzie się ono w czwartek 07.03). Rynek oczekuje decyzji o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, wynoszącym 4,50% dla stopy refinansowej. Ważne dla notowań pary EUR/USD będzie jednak to, jak będą wyglądały zapowiedzi EBC odnośnie dalszych ruchów.

W trakcie konferencji po ostatnim (styczniowym) posiedzeniu EBC, prezes Christine Lagarde mówiła o obawach o wzrost gospodarczy oraz o malejącej presji inflacyjnej i dynamice płac w strefie euro. Z drugiej strony, starała się ona jednak studzić oczekiwania rynkowe na szybką obniżkę stóp procentowych. W tym momencie rynek oczekuje pierwszej obniżki stóp procentowych w strefie euro dopiero w czerwcu tego roku (wcześniej pod uwagę brany był kwiecień). Zobaczymy czy konferencja prezes Lagarde zmieni coś w tym względzie.

Jeśli chodzi o Polskę, to najważniejszym wydarzeniem w przyszłym tygodniu będzie środowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Rynek oczekuje decyzji o braku zmian stóp procentowych (stopa referencyjna powinna pozostać na dotychczasowym poziomie 5,75%). W trakcie konferencji prasowej po lutowym posiedzeniu Rady, prezes NBP Adam Glapiński mówił, że jego zdaniem do końca tego roku wniosek o obniżkę stóp procentowych nie uzyska większości w Radzie Polityki Pieniężnej. W związku z tym istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, że dojdzie do obniżki stóp w najbliższym czasie. Prezes NBP lubi jednak zaskakiwać swoimi wypowiedziami, więc jego czwartkowa konferencja prasowa będzie z pewnością śledzona przez rynki (np. pod kątem tego, czy tym razem nie zapowie, że w tym roku możliwa jest podwyżka stóp procentowych w Polsce). Taka zapowiedź byłaby oczywiście bardzo nielogiczna w tym momencie, ale trzeba pamiętać o tym, że o ile w poprzednich latach złoty niemal zawsze osłabiał się po konferencjach prezesa Glapińskiego (mówił on wtedy, przy kursie EUR/PLN na poziomie 4,70, że złoty jest zbyt mocny), to po wyborach wszystko się zmieniło i złoty umacnia się zwykle po konferencjach prezesa (po wyborach prezes uznaje kurs 4,30 za całkiem w porządku).

3. Podsumowanie

W zeszły piątek pojawiła się oficjalna informacja o odblokowaniu funduszy unijnych dla Polski. Złoty zareagował pozytywnie na tą informację, ale kurs pary EUR/PLN nie spadł poniżej ważnego wsparcia na poziomie 4,30. Wydaje się, że jeśli wziąć pod uwagę same czynniki krajowe, to może teraz paradoksalnie dojść do realizacji zysków i osłabienia złotego. Ważniejsze są jednak czynniki zewnętrzne, a amerykańska giełda ma się nadal dobrze, wspierana nadziejami związanymi z rozwojem sztucznej inteligencji.

W przyszłym tygodniu kluczowy wpływ na notowania złotego, będą miały posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego oraz dane z amerykańskiego rynku pracy.

Istotna dla notowań złotego będzie też treść komunikatu po środowym posiedzeniu RPP oraz czwartkowa konferencja prezesa Adama Glapińskiego. Pojawia się coraz więcej głosów mówiących o tym, że utrzymywanie wysokich stóp procentowych przez RPP w sytuacji, gdy inne banki centralne w naszym regionie tną stopy procentowe, jest działaniem wymierzonym poniekąd w nowy polski rząd. Tak jak w poprzednich latach NBP robił dużo by osłabić złotego, tak teraz robi wszystko żeby go umocnić (a mocny złoty wpływa na spadek inflacji). Jeżeli NBP doprowadzi (utrzymując wysokie stopy procentowe oraz mocnego złotego) do szybkiego i trwałego powrotu inflacji w okolicę poziomu 1-2%, to może to doprowadzić do poważnego kryzysu budżetowego w Polsce. Trzeba mieć na uwadze to, że to właśnie bardzo wysoka inflacja pozwoliła w ostatnich latach finansować programy socjalne i zwiększyć udział wydatków na obronę do 4% PKB. Bardzo niska inflacja będzie miała odwrotny skutek. Wpływy z podatków nie będą już rosły, co przy rosnących wydatkach doprowadzi do skokowego wzrostu polskiego długu publicznego. W takiej sytuacji będą w końcu musiały nastąpić cięcia wydatków lub też wzrost podatków, co oczywiście odbije się na notowaniach obecnej koalicji rządzącej.

Dlatego też odwołanie prezesa Glapińskiego ze stanowiska (rządzący o takich planach wspominają) mogłoby być momentem zwrotnym dla notowań złotego. Nowy prezes NBP, gdyby był osobą bardziej życzliwą obecnemu rządowi, dążyłby prawdopodobnie do obniżki stóp procentowych (by podbić inflację) oraz podejmował działania w celu osłabienia złotego.

Na razie jednak przed nami przyszłotygodniowe posiedzenie RPP oraz czwartkowa konferencja prezesa Glapińskiego, w trakcie której będzie się on być może starał jeszcze bardziej umocnić złotego (np. mówiąc o możliwych podwyżkach stóp procentowych w Polsce w tym roku).

W przyszłym tygodniu kurs par złotowych może nadal pozostawać w konsolidacji. Kurs pary EUR/PLN może w przyszłym tygodniu znajdować się w przedziale 4,30-4,37. Kurs pary USD/PLN może natomiast znajdować się w przedziale 3,95-4,06.

 

 

 

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) nr 596/2014) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjna oraz ujawnienia interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów. Zgodnie z powyższym firma RKC Sp. z o.o. oraz autor nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie. Powielanie bądź publikowanie analizy lub jej części bez pisemnej zgody RKC Sp. z o.o. jest zabronione.