Komentarz rynkowy RKC z dnia 19.01.2024

1. Najważniejsze wydarzenia tygodnia

2. Zapowiedź nadchodzących wydarzeń przyszłego tygodnia

3. Podsumowanie

1.   Najważniejsze wydarzenia tygodnia

W bieżącym tygodniu złoty osłabił się. Kurs pary EUR/PLN wzrósł z 4,3550 na początku tego tygodnia, do 4,3850 dziś. Kurs pary USD/PLN wzrósł natomiast z 3,98 na początku tego tygodnia, do 4,0250 dziś.

W zeszły piątek (po południu) poznaliśmy dane na temat polskiego bilansu płatniczego. Nadwyżka na rachunku bieżącym wyniosła w listopadzie 1,33 mld euro wobec spodziewanej nadwyżki na poziomie 1,40 mld euro (a więc była niższa od prognoz). Saldo obrotów towarowych wyniosło plus 230 mln EUR, podczas gdy miesiąc wcześniej było to prawie 1,3 mld EUR na plusie. Eksport liczony w euro spadł w listopadzie o 2,1% r/r, wobec konsensusu spadku o 0,3% r/r, a import zmniejszył się o 8%, wobec oczekiwanego spadku na poziomie 8,8% r/r (na spadek importu główny wpływ miały niższe ceny ropy i gazu w stosunku do listopada 2022 roku). Widać więc, że w listopadzie, mocny kurs złotego zaczął już szkodzić polskiemu eksportowi (a w grudniu kursy par złotowych były przecież jeszcze niższe).

Także w zeszły piątek poznaliśmy odczyt inflacji producenckiej (PPI) w USA w grudniu. Wyniosła ona 1% r/r, przy prognozie 1,3% oraz poprzednim odczycie na poziomie 0,8% r/r. Inflacja producencka okazała się więc być nieco niższa od prognoz. Trzeba jednak pamiętać o tym, że znacznie ważniejszymi danymi były dane na temat inflacji konsumenckiej (opublikowane w zeszły czwartek), które okazały się wyższe od prognoz.

W środę poznaliśmy dane na temat sprzedaży detalicznej w USA. Sprzedaż detaliczna wzrosła w grudniu o 0,6% m/m, podczas gdy oczekiwano mniejszego wzrostu o 0,4% m/m. Odczyt ten pokazuje, że sytuacja amerykańskich konsumentów nie jest w tym momencie zła, co zwiększa wątpliwości co do tego czy stopy procentowe w USA zostaną obniżone już na marcowym posiedzeniu.

2.   Zapowiedź najważniejszych wydarzeń przyszłego tygodnia

W przyszłym tygodniu rynek czekać będzie na środowy odczyt indeksów PMI z krajów strefy euro oraz na piątkowe dane na temat inflacji konsumenckiej w USA (Core PCE Price Index).

Najważniejszym wydarzeniem w przyszłym tygodniu, będzie jednak niewątpliwie posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego (odbędzie się ono w czwartek 25.01). Rynek oczekuje decyzji o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, wynoszącym 4,50% dla stopy refinansowej. Ważne dla notowań pary EUR/USD będzie jednak to, jak będą wyglądały zapowiedzi EBC odnośnie dalszych ruchów.

W trakcie konferencji po ostatnim (grudniowym) posiedzeniu EBC, prezes Christine Lagarde starała się studzić oczekiwania rynkowe na szybką obniżkę stóp procentowych w strefie euro. Zobaczmy jednak czy teraz stanowisko decydentów nie ulegnie pewnej zmianie i czy pojawią się jakieś głosy na temat możliwej obniżki stóp w drugim kwartale 2024 roku.

Jeśli chodzi o Polskę, to w poniedziałek poznamy dane na temat produkcji przemysłowej w grudniu oraz dane na temat sprzedaży detalicznej (też za grudzień).

3.   Podsumowanie

W moich komentarzach pod koniec zeszłego roku pisałem, że giełdy są już skrajnie wykupione, w związku z czym na początku tego roku może dojść do korekty. Do takich spadków rzeczywiście doszło, a pretekstem okazało się zmniejszenie oczekiwań co do skali obniżek stóp procentowych w USA w tym roku.

Z drugiej strony trzeba zaznaczyć że, skala spadków na giełdach nie jest na razie duża i ciężko na ten moment wskazać co mogłoby stać się w tym momencie powodem panicznej wyprzedaży (do dużych spadków na giełdach może dojść prawdopodobnie dopiero w marcu/kwietniu tego roku). W związku z tym złoty ma jeszcze jakąś przestrzeń do osłabienia w ciągu najbliższych kliku tygodni, ale nie wydaje się ona bardzo duża.

Kluczowy wpływ na notowania złotego w przyszłym tygodniu, będzie miało czwartkowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Jeśli pojawią się jakieś zapowiedzi odnośnie możliwej obniżki stóp procentowych w strefie euro na początku drugiego kwartału, to euro może kontynuować osłabienie w stosunku do dolara amerykańskiego, a to wiązałoby się z dalszym osłabieniem złotówki. Jeśli natomiast takie zapowiedzi się nie pojawią, to kurs złotego pozostanie raczej stabilny.

W przyszłym tygodniu kurs par złotowych powinien pozostać w konsolidacji. Kurs pary EUR/PLN może w przyszłym tygodniu znajdować się w przedziale 4,35-4,41. Kurs pary USD/PLN może natomiast znajdować się w przedziale 3,98-4,06.

 

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) nr 596/2014) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjna oraz ujawnienia interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów. Zgodnie z powyższym firma RKC Sp. z o.o. oraz autor nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie. Powielanie bądź publikowanie analizy lub jej części bez pisemnej zgody RKC Sp. z o.o. jest zabronione.