Komentarz rynkowy RKC z dnia 22.12.2023

1. Najważniejsze wydarzenia tygodnia

2. Zapowiedź nadchodzących wydarzeń przyszłego tygodnia

3. Podsumowanie

1.   Najważniejsze wydarzenia tygodnia

W bieżącym tygodniu złoty osłabił się nieznacznie w stosunku do euro. Kurs pary EUR/PLN wzrósł finalnie z 4,3250 na początku tego tygodnia, do 4,33 dziś.

We wtorek został zaprezentowany projekt polskiego budżetu na 2024 rok. Rząd założył w projekcie budżetu deficyt na poziomie 184 mld zł (to o 20 mld złotych więcej niż zakładał projekt poprzedniego rządu). Oznacza to deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych na poziomie 5,1% PKB. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government) ma wzrosnąć z 49,3% PKB w tym roku, do 54,2% PKB w przyszłym roku.

Według projektu, inflacja CPI ma wynieść w przyszłym roku 6,6%, a PKB ma wzrosnąć o 3% (założenie to wydaje się bardzo optymistyczne, szczególnie w sytuacji, gdyby gospodarka amerykańska znalazła się w przyszłym roku w recesji). Potrzeby pożyczkowe netto mają z kolei wynieść 250 mld zł (czyli będą naprawdę ogromne).

W projekcie budżetu znalazły się podwyżki dla nauczycieli (o 30%), podwyżki dla strefy budżetowej (o 20%), 800 plus oraz 13. i 14. emerytura. Nie znalazła się tam za to kwota wolna od podatku w wysokości 60 tyś. zł.

W środę poznaliśmy dane na temat produkcji przemysłowej w Polsce. Produkcja przemysłowa spadła w listopadzie o 0,7% r/r, podczas gdy oczekiwano jej wzrostu o 0,8% r/r. Dane były więc gorsze od oczekiwań.

Z kolei w czwartek poznaliśmy dane na temat sprzedaży detalicznej w Polsce. Sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych (brany jest pod uwagę wolumen sprzedaży, a nie wartość nominalna), spadła w listopadzie o 0,3% r/r, przy oczekiwaniach wzrostu o 1,5% r/r.

Zarówno środowe jak i czwartkowe dane pokazały, że chociaż polska gospodarka wychodzi ze spowolnienia z jakim mieliśmy do czynienia w tym roku, to proces ten nie będzie przebiegał w sposób ekspresowy (stąd założenie wzrostu PKB o 3% w przyszłym roku, wydaje się na ten moment zbyt optymistyczne).

 

2.   Zapowiedź najważniejszych wydarzeń przyszłego tygodnia

W dniu dzisiejszym, rynek czekał będzie jeszcze na dane o inflacji konsumenckiej w USA (Core PCE Price Index).

W przyszłym tygodniu brak będzie ważnych publikacji ekonomicznych ze względu na Święta i zbliżający się koniec roku. Można tu ewentualnie wskazać piątkowy odczyt indeksu PMI dla przemysłu w Chinach.

3.   Podsumowanie

W mijającym tygodniu, ze względu na okres przedświąteczny brak było publikacji istotnych danych ekonomicznych. W związku z tym kurs par złotowych pozostał w wąskim przedziale wahań. Nastoje na rynkach światowych nadal pozostawały dobre, chociaż trzeba zwrócić uwagę na to, że na giełdzie w USA występuje już skrajne wykupienie, w związku z czym istnieje spore ryzyko większej korekty (ale ta być może przyjdzie dopiero na początku przyszłego roku). Nie mówimy tu jeszcze o jakimś dużym załamaniu rynku (do tego może dojść na wiosnę), ale o okresie kilku tygodni, gdy notowania giełdowe znajdą się w korekcie. Trzeba dodać, że spadki na giełdzie w USA oznaczałyby automatycznie spadki także na innych giełdach na świecie. Wiązałoby się z tym także osłabienie złotego (być może do poziomu 4,45 dla pary EUR/PLN).

Przyszły tydzień będzie krótszy ze względu na Święta oraz pozbawiony ważnych odczytów ekonomicznych, w związku z czym kurs par złotowych powinien nadal pozostać stabilny. W przyszłym tygodniu kurs pary EUR/PLN powinien pozostać w przedziale 4,30-4,37. Kurs pary USD/PLN powinien natomiast pozostać w przedziale 3,90-4,02.

 

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) nr 596/2014) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjna oraz ujawnienia interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów. Zgodnie z powyższym firma RKC Sp. z o.o. oraz autor nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie. Powielanie bądź publikowanie analizy lub jej części bez pisemnej zgody RKC Sp. z o.o. jest zabronione.