Komunikat rynkowy z dnia 24.11.2023 r.

1. Najważniejsze wydarzenia tygodnia

2. Zapowiedź nadchodzących wydarzeń przyszłego tygodnia

3. Podsumowanie

 

1.   Najważniejsze wydarzenia tygodnia

W bieżącym tygodniu złoty kontynuował umocnienie, ale już w znacznie mniejszej skali niż we wcześniejszych tygodniach. Kurs pary EUR/PLN spadł z 4,3850 na początku tego tygodnia, do 4,37 dziś. Kurs pary USD/PLN spadł natomiast z 4,02 na początku tego tygodnia, do 4,00 dziś.

We wtorek poznaliśmy dane na temat produkcji przemysłowej w Polsce. Produkcja przemysłowa wzrosła w październiku o 1,6% r/r, czyli zgodnie z oczekiwaniami. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że po ośmiu kolejnych miesiącach spadkowych, październik przyniósł w końcu odbicie dynamiki produkcji w Polsce.

Z kolei w środę poznaliśmy dane na temat sprzedaży detalicznej w Polsce. Sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych (brany jest pod uwagę wolumen sprzedaży, a nie wartość nominalna), wzrosła w październiku o 2,8% r/r przy oczekiwaniach wzrostu o 1,5% r/r. Sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych, wzrosła po raz pierwszy od dziewięciu miesięcy, co pokazuje, że polska gospodarka wychodzi stopniowo ze spowolnienia, z jakim mieliśmy do czynienia w pierwszych trzech kwartałach tego roku.

We wtorek, pojawiła się informacja, że Komisja Europejska pozytywnie oceniła zmieniony polski Krajowy Plan Odbudowy.

Jego zatwierdzenie przez Radę UE umożliwi Polsce otrzymanie płatności zaliczkowych w wysokości 5,1 mld euro (pierwsze środki powinny pojawić się na polskim koncie na początku przyszłego roku). Polska wystąpiła o te środki pod koniec sierpnia, przesyłając do Brukseli zmodyfikowany Krajowy Plan Odbudowy. Jego akceptacja wiąże się z wypłatą zaliczek z tego programu. Przy tej ocenie Komisja Europejska nie bierze jednak pod uwagę kwestii dotyczących praworządności i nie sprawdza, czy zostały zrealizowane jakiekolwiek kamienie milowe, w tym te dotyczące sądownictwa.

KE zaznaczyła jednocześnie, że aby Polska mogła sięgnąć po pełną pulę pieniędzy (pozostałe niemal 55 mld euro), nadal konieczne jest wypełnienie trzech głównych kamieni milowych. Decyzja o wypłacie zaliczki nie przesądza więc tego czy i kiedy zostaną wypłacone pozostałe środki.

Wypłata środków z KPO (nawet samej zaliczki) jest niewątpliwie dobrą informacja dla złotego, chociaż w większości już zdyskontowaną, ponieważ plotki o możliwej wypłacie zaliczek z KPO, pojawiały się już od jakiegoś czasu.

We wtorek wieczorem opublikowany został protokół (minutki) z ostatniego, listopadowego posiedzenie FEDu. Nie pojawiły się w nim żadne wskazówki odnośnie obniżek stóp procentowych. Przedstawiciele Rezerwy Federalne nadal obawiają się, że inflacja może być uporczywa. Stwierdzili też, że polityka pieniężna będzie musiała pozostać restrykcyjna, dopóki dane nie pokażą, że inflacja wraca do celu banku centralnego na poziomie 2%. Publikacja protokołu nie wywołała większej reakcji rynkowej, ponieważ wniosła niewiele nowego (rynek nadal wycenia aż 4 obniżki stóp procentowych w USA w przyszłym roku).

W czwartek rano opublikowane zostały indeksy PMI z krajów strefy euro. Indeks PMI dla przemysłu wyniósł 43,8 pkt., podczas gdy oczekiwano odczytu na poziomie 48,2 pkt. Indeks PMI dla usług wyniósł z kolei 48,0 pkt., podczas gdy oczekiwano odczytu na poziomie 43,4 pkt. Odczyty okazały się więc nieco lepsze od oczekiwań, głównie za sprawą lepszych od oczekiwań danych z Niemiec. Nie zmienia to jednak faktu, że perspektywy europejskiej gospodarki pozostają nadal słabe.

2.   Zapowiedź najważniejszych wydarzeń przyszłego tygodnia

W przyszłym tygodniu rynek czekał będzie przede wszystkim na czwartkowe dane o inflacji konsumenckiej w USA (Core PCE Price Index) oraz piątkową publikację indeksu ISM dla przemysłu w USA.

W przyszły czwartek ma odbyć się spotkanie OPEC+, w trakcie którego może zostać podjęta decyzja o cięciu wydobycia ropy, co mogłoby wpłynąć na wzrost jej ceny (cena ropy spada od początku października, być może dyskontując już spowolnienie do jakiego może dojść na świecie w przyszłym roku).

Jeśli chodzi o Polskę, to w czwartek poznamy istotny dla notowań złotego wstępny odczyt inflacji konsumenckiej (CPI) za listopad, a w piątek opublikowany zostanie indeks PMI dla polskiego przemysłu.

W przyszły piątek powinniśmy poznać też decyzję agencji ratingowej S&P w sprawie ratingu Polski (oczekiwany jest brak zmiany ratingu).

 

3.   Podsumowanie

W mijającym tygodniu złoty nadal pozostawał mocny. Dane jakie napłynęły w tym tygodniu z Polski (produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna), pokazały poprawiającą się powoli sytuację polskiej gospodarki. Pozytywnie na notowania złotego wpłynęła także informacja o zatwierdzeniu wypłaty części środków (zaliczek) z polskiego KPO. Tutaj zaznaczyć trzeba jednak, że plotki na ten temat pojawiały się już od pewnego czasu i informacja ta była już prawdopodobnie w znacznej mierze w cenach.

Przede wszystkim jednak, sentyment na rynkach światowych nadal pozostawał dobry, za sprawą oczekiwań na miękkie lądowanie gospodarki amerykańskiej, połączone ze znacznymi obniżkami stóp w USA w przyszłym roku. Szanse na to by gospodarka amerykańska uniknęła recesji w przyszłym roku, wydają się jednak dosyć małe. To co dzieje się teraz może więc być swoistą ciszą przed burzą. Nie oznacza to oczywiście, że dobre nastroje na rynkach światowych nie będą utrzymywać się jeszcze przez jakiś czas (może nawet przez klika miesięcy), ale jednak w którymś momencie w przyszłym roku może dojść do większego załamania na rynkach światowych. To jak głębokie byłoby to załamanie zależałoby w głównej mierze od reakcji FEDu i od tego jak szybko podjąłby on decyzję o dodruku ogromnych ilości dolarów. Być może właśnie tym (nadziejami na ewentualną szybką reakcję ze strony FEDu) można uzasadniać w znacznym stopniu, niezwykły optymizm jaki panuje na rynkach.

Na razie jednak zbliża się koniec roku, a nastroje na rynkach pozostają dobre. W związku z tym w przyszłym tygodniu kurs pary EUR/PLN powinien pozostać w przedziale 4,34-4,41. Kurs pary USD/PLN powinien natomiast pozostać w przedziale 3,95-4,10. Ciągle aktualne pozostaje to, że w przeciągu kilku tygodni powinno dojść do technicznego odreagowania kursu pary EUR/PLN w górę, w okolicę poziomu 4,48-4,49. Nie sposób jednak podać dokładnego terminu, w którym dojdzie do tego odreagowania (być może stanie się to dopiero w pierwszych tygodniach przyszłego roku).

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) nr 596/2014) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjna oraz ujawnienia interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów. Zgodnie z powyższym firma RKC Sp. z o.o. oraz autor nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.
Powielanie bądź publikowanie analizy lub jej części bez pisemnej zgody RKC Sp. z o.o. jest zabronione.