Komentarz rynkowy RKC z dnia 31.05.2024

1. Najważniejsze wydarzenia tygodnia

2. Zapowiedź nadchodzących wydarzeń przyszłego tygodnia

3. Podsumowanie

 

1. Najważniejsze wydarzenia tygodnia

W bieżącym tygodniu złoty finalnie osłabił się nieznacznie (chociaż we wtorek mieliśmy przez chwilę próbę pogłębienia dotychczasowych minimów na parach złotowych). Kurs pary EUR/PLN wzrósł finalnie z 4,2550 na początku tego tygodnia, do 4,27 dziś. Kurs pary USD/PLN wzrósł natomiast z 3,9250 na początku tego tygodnia, do 3,94 dziś.

Opublikowane wczoraj dane dotyczące amerykańskiego PKB pokazały, że tempo w jakim rozwija się tamtejsza gospodarka pozostaje stabilne, ale nie jest już tak wysokie jak we wcześniejszych kwartałach. Gospodarka Stanów Zjednoczonych urosła w pierwszym kwartale tego roku o 1,3% (w ujęciu zannualizowanym), czyli dokładnie tyle ile oczekiwał rynek.

Jeśli chodzi o dane z Polski, to w środę poznaliśmy wstępny odczyt inflacji konsumenckiej (CPI) w Polsce w maju. Inflacja konsumencka wzrosła z 2,4% r/r w kwietniu, do 2,5% r/r w maju (ale oczekiwany był znacznie większy wzrost, do 2,8% r/r). Widać więc, że inflacja w Polsce co prawda rośnie, ale jednak dosyć wolno. Ponadto, od kilku miesięcy inflacja w Polsce znajduje się w celu NBP, co teoretycznie mogłoby skłaniać RPP do rychłej obniżki stóp procentowych w Polsce. Tak się jednak nie stanie ze względu na niezwykle jastrzębie nastawienie prezesa Glapińskiego oraz innych członków RPP, z jakim mamy do czynienia w ostatnim czasie.

2. Zapowiedź najważniejszych wydarzeń przyszłego tygodnia

W dniu dzisiejszym rynek czekał będzie jeszcze na dane o inflacji konsumenckiej w USA (Core PCE Price Index).

W przyszłym tygodniu rynek czekał będzie na poniedziałkowy odczyt indeksu ISM dla przemysłu w USA, środowy odczyt indeksu ISM dla usług w USA oraz piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy.

Najważniejszym wydarzeniem w przyszłym tygodniu, będzie jednak niewątpliwie posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego (odbędzie się ono w czwartek 06.06). Rynek oczekuje tym razem decyzji o obniżce stóp procentowych w strefie euro (oczekiwana jest obniżka stopy refinansowej z 4,50% do 4,25%).

Ważne dla notowań pary EUR/USD (i pośrednio dla złotego) będzie także to, jak będą wyglądały zapowiedzi EBC odnośnie dalszych ruchów. Kluczową kwestią będzie to czy czerwcowa obniżka stóp, zostanie przedstawiona jako początek całego cyklu obniżek. Rynek oczekuje w tym momencie 3 obniżek stóp procentowych w strefie euro w tym roku. Zobaczymy jak odniesie się do tego prezes Christine Lagarde w trakcie swojego wystąpienia.

Jeśli chodzi o Polskę, to najważniejszym wydarzeniem w przyszłym tygodniu będzie środowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Rynek oczekuje decyzji o braku zmian stóp procentowych (stopa referencyjna powinna pozostać na dotychczasowym poziomie 5,75%). W trakcie konferencji prasowej po majowym posiedzeniu RPP prezes Adam Glapiński stwierdził, że do końca tego roku na pewno nie dojdzie do obniżki stóp procentowych w Polsce. W związku z tym od samej decyzji (która jest właściwie znana), ważniejsza będzie czwartkowa konferencja prezesa Glapińskiego.

We poniedziałek poznamy z kolei odczyt indeksu PMI dla polskiego przemysłu.

3. Podsumowanie

W tym tygodniu, złoty najpierw umocnił się na początku tygodnia, by następnie osłabić się w drugiej jego części.

Na notowania złotego w przyszłym tygodniu kluczowy wpływ będą miały dzisiejsze dane o inflacji konsumenckiej w USA oraz decyzja Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych (a także to jakie będą zapowiedzi dotyczące przyszłych działań EBC).

Jeśli chodzi o notowania pary EUR/USD (której kurs przekłada się w dużym stopniu na kursy par złotowych), to rynek wycenił już w pełni czerwcową obniżkę stóp procentowych w strefie euro. Na notowania EUR/USD wpływ będą miały więc w głównej mierze zapowiedzi odnośnie dalszych obniżek stóp. Jeśli zapowiedziane zostaną kolejne obniżki stóp w strefie euro w tym roku, to euro może się osłabić w stosunku do dolara (a w ślad za tym osłabi się też polski złoty). Jeśli nie pojawią się konkretne zapowiedzi odnośnie przyszłych ruchów EBC, to euro może pozostać mocne (i mocny pozostanie też w przyszłym tygodniu polski złoty).

W tym tygodniu, kurs pary EUR/PLN spadł na moment (we wtorek) poniżej niezwykle istotnego wsparcia na poziomie 4,25. Kurs wrócił jednak szybko ponownie powyżej tego poziomu (wsparcie zostało więc jak na razie wybronione). Po tym gdy kurs przełamał na chwilę we wtorek wsparcia na poziomie 4,25 (dla pary EUR/PLN) oraz 3,90 (dla pary USD/PLN), w kolejnych dniach nastąpiło dosyć dynamiczne odbicie kursów par złotowych w górę. W przyszłym tygodniu kurs pary EUR/PLN powinien znajdować się w przedziale 4,25-4,30. Kurs pary USD/PLN może natomiast znajdować się w przedziale 3,90-4,00.

 

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) nr 596/2014) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjna oraz ujawnienia interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów. Zgodnie z powyższym firma RKC Sp. z o.o. oraz autor nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie. Powielanie bądź publikowanie analizy lub jej części bez pisemnej zgody RKC Sp. z o.o. jest zabronione.