Wsparcie w zarządzaniu przedsiębiorstwem – interim management

Ciągły rozwój przedsiębiorstwa powoduje pojawianie się coraz to nowych wyzwań, którym trzeba sprostać. Nierzadko są to wyzwania zupełnie nowe dla prowadzących biznes. Jeżeli stajesz przed takimi wyzwaniami i nie chcesz mierzyć się z nimi sam, skorzystaj z usługi Interim Management.

Jest to usługa polegająca na czasowym, zdefiniowanym co do celu i zakresu, działaniem wewnątrz organizacji, realizowanym przez osobę fizyczną (Interim Managera), nakierowaną na osiągnięcie konkretnych, ustalonych rezultatów biznesowych i oparte na współpracy i partycypacji w ryzyku i zysku – w odniesieniu do zamierzonego efektu. Najważniejszym aspektem pracy Interim Managera jest podniesienie wartości organizacji w danym obszarze i realizacja konkretnego celu.

Interim Manager to wysokiej klasy specjalista posiadający udokumentowane sukcesami doświadczenia na najwyższych szczeblach zarządzania, gotowy zawierać kontrakty terminowe na czas realizacji konkretnych zadań. W oparciu o swoją wiedzę proponuje kierunki zmian w organizacji, przygotowuje dokładny plan działania i pomaga w jego realizacji.

Wsparcie w szeroko rozumianym zarządzaniu przedsiębiorstwem – interim management – przykładowe obszary wsparcia:

  • Restrukturyzacja przedsiębiorstwa;
  • Stworzenie nowej perspektywy rozwoju firmy poprzez określenie jej obecnego miejsca i dróg rozwoju oraz zaproponowanie konkretnych zadań do realizacji;
  • Sytuacje kryzysowe;
  • Zbudowanie i wdrożenie nowych struktur niezbędnych do realizacji zadań dotychczas nie realizowanych przez firmę, oraz integracja nowych struktur z resztą firmy;
  • Wsparcie konkretnego menedżera fachową wiedzą i doświadczeniem;
  • Przygotowanie do zmiany struktury własności firmy;
  • Potrzeba zbudowania profesjonalnego zespołu do pracy nad projektem;
  • Konieczność zastąpienia nieobecnego menedżera;
  • Ekspansja na nowe rynki.

RK Consulting

ul. Kobierzyńska 130

30-383 Kraków