Wycena przedsiębiorstw, marki
znaku towarowego, nieruchomości i innych składników majątkowych firmy

Mamy doświadczenie w przygotowaniu wycen do celów podatkowych, kredytowych i transakcyjnych. W razie potrzeby w wycenie bierze udział współpracujący z nami rzeczoznawca majątkowy.

Z naszych doświadczeń wynika, że przedsiębiorcy sięgają po wyceny głównie dla celów podatkowych, przy transakcjach przekształceń przedsiębiorstw, aportów, fuzji czy wydzielenia zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Większość tego typu transakcji podlega różnym formom opodatkowania – w takich sytuacjach wycena, chociaż nie jest obowiązkowa, to chroni podatnika przed zarzutem niedoszacowania zobowiązania podatkowego. Metoda wyceny stosowana jest też przy ustaleniu rynkowej wartości transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, na potrzeby przepisów o cenach transferowych.

Równie ważne jest ustalenie wartości przedsiębiorstwa lub innych składników majątku do celów transakcyjnych, np. w sytuacji planowanej sprzedaży lub kupna przedsiębiorstwa, transakcji na udziałach, pozyskania inwestora finansowego, zabezpieczenia kredytu itp. W przypadku gdy przedmiotem wyceny jest rynkowa wartość znaku towarowego, proces ten służyć może również udzieleniu licencji podmiotom zewnętrznym, wcieleniu marki w ramy innego przedsiębiorstwa, a także określeniu realnego poziomu zabezpieczeń majątkowych lub sprzedaży praw majątkowych.

Świadomość wartości rynkowej znacznie ułatwia podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych oraz ugruntowuje stanowisko negocjacyjne. Wartość rynkowa firmy, jak i znaków towarowych określone w rzetelny sposób są narzędziem otwierającym niejedną biznesową furtkę.

Obszary wyceny firm, w ramach który działamy:

 • wycena przedsiębiorstwa
 • wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • wycena znaku towarowego, wycena marki
 • wycena wierzytelności
 • wycena nieruchomości

Wycena przedsiębiorstw: dodatkowe informacje

W przypadku wyceny nieruchomości oraz w innych uzasadnionych przypadkach, wycena sporządzana jest przez rzeczoznawcę majątkowego.

W procesie wyceny stosujemy zarówno krajowe standardy wyceny, jak i międzynarodowe European Valuation Standards.

Pracę rozpoczynamy od precyzyjnego ustalenia celu i przedmiotu wyceny. Na tym etapie staramy się jak najlepiej i najszerzej poznać wyceniane przedsiębiorstwo, aby zrozumieć jego model biznesowy, otoczenie, oraz szeroko pojęte determinanty wpływające na wartość rynkową. Pozwala nam to dopasować najbardziej adekwatną metodę wyceny.

W przypadku wyceny przedsiębiorstw najczęściej stosowaną metodą jest metoda dochodowa, ale w zależności od okoliczności stosujemy też metodę majątkową, porównawczą lub łączymy te metody. Dla wyceny znaku towarowego podstawową stosowaną metodą jest metoda dochodowa zwolnienia z opłat licencyjnych (relief from royalty method).

Wstępnie opracowany model wyceny wraz ze szczegółowymi założeniami jest zawsze konsultowany z Zamawiającym. Po uwzględnieniu uwag sporządzany jest raport końcowy z wyceny.

Przykładowe wyceny, sporządzone dla firm przez zespół RKC:

 • wycena przedsiębiorstwa z branży usług pośrednictwa pracy w celu podjęcia decyzji o sprzedaży firmy
 • wycena przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej w celu podwyższenia kapitału i przekształceń własnościowych
 • wycena znaku towarowego w branży mody i dodatków do celów wniesienia aportem
 • wycena wierzytelności do celów wniesienia aportem
 • wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa w branży e-comerce do celów przekształceń własnościowych,
 • wyceny nieruchomości do celu zabezpieczenia wierzytelności kredytowych.

#wycena przedsiębiorstwa #wycena marki #wycena znaku towarowego #wycena nieruchomości #wycena dla celów podatkowych #wycena firmy #Kraków #Katowice

*Usługi wyceny nie stanowią doradztwa podatkowego

RKC Sp. z o.o.

ul. Kobierzyńska 130

30-383 Kraków

RKC Sp. z o.o.

ul. Porcelanowa 23

40-246 Katowice