Nasz

Zespół

Rafał Kozłowski

Rafał Kozłowski – założyciel, udziałowiec oraz Prezes Zarządu RKC sp. z o.o.. Na krakowskim Uniwersytecie Ekonomicznym ukończył kierunek Zarządzanie i Marketing a także podyplomowe studia z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz z prawa podatkowego. Jest także absolwentem podyplomowego studium Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej z zakresu psychologii przywództwa.

Swoją karierę zawodową związał z sektorem bankowym gdzie przez ponad 15 lat pracował w departamentach związanych z obsługą małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji. Jako regionalny szef bankowości korporacyjnej oraz bankowości MŚP był m.in. odpowiedzialny za dostarczanie przedsiębiorstwom optymalnych rozwiązań finansowych. Równocześnie jako członek Lokalnego Komitetu Kredytowego brał udział w podejmowaniu decyzji kredytowych dla firm. W trakcie pracy w sektorze bankowym pracował w projektach fuzji i przejęć, projektach finansowania strukturalnego, projektach restrukturyzacji przedsiębiorstw a także w projektach związanych z ekspansją przedsiębiorstw na rynki zagraniczne.

W RKC sp. z o.o. odpowiada za projekty związane z pozyskiwaniem finansowania dla przedsiębiorstw a także dla swoich klientów pełni funkcję zewnętrznego dyrektora finansowego.

Prywatnie uwielbia wędrówki i wspinaczkę górską.

Dane kontaktowe:
email: rafal.kozlowski@rkc.com.pl
Tel: 607 294 351

Jerzy Bany

Jerzy Bany – wspólnik, udziałowiec oraz Wiceprezes Zarządu RKC Sp. z o.o.

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach ukończył Finanse i Bankowość.
W swojej ponad 20-letniej karierze bankowej był odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem kredytowym banku obsługując segmenty MŚP, korporacyjne oraz klientów globalnych. Jako Menadżer dbał o wysoką efektywność i optymalizację procesów, równocześnie zapewniając silne wsparcie w realizacji celów biznesowych Organizacji. W procesach związanych z finansowaniem strukturalnym projektów oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw dba o balans w bezpieczeństwie transakcji zarówno dla instytucji finansowej, jak i Klientów. Chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem.

W RKC sp. z o.o. pełni rolę zewnętrznego dyrektora finansowego oraz zajmuje się pozyskiwaniem finansowania dla przedsiębiorstw w trybie projektowym.

Życiową pasją są szachy. W przeszłości był członkiem  kadry narodowej Polski w szachach.


Dane kontaktowe:
email: jerzy.bany@rkc.com.pl
Tel: 533 952 025

Monika Batko

Monika Batko –  Ukończyła finanse na krakowskim Uniwersytecie Ekonomicznym, zarządzanie zmianami w Birkbeck Colledge przy Uniwersytecie Londyńskim oraz controlling na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Swoje kompetencje budowała przez 15 lat intensywnej pracy w bankowości korporacyjnej oraz zarządzając finansami międzynarodowej grupy kapitałowej. Brała udział w przejęciach i sprzedaży spółek, tworzeniu joint venture oraz była liderem procesu w obszarze finansów w procesie fuzji. Nadzorowała spółki zależne z pozycji członka rady nadzorczej. Specjalizuje się w zarządzaniu finansami i controllingu i za te obszary odpowiada w RKC sp. z o.o..

Sama pełna entuzjazmu uwielbia pracować z ludźmi, z którymi dzieli się nie tylko wiedzą, ale też dobrą energią i motywacją.


Dane kontaktowe:
email: monika.batko@rkc.com.pl
Tel: 604 605 113

Karolina Prudło

Karolina Prudło – Ukończyła Stosunki Międzynarodowe oraz Gospodarkę i Administrację Publiczną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Posiada certyfikat Lean Management dzięki ukończeniu studiów podyplomowych na tym kierunku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Przez 9 lat pracowała w krakowskich korporacjach w działach księgowo – finansowych, począwszy od stanowisk operacyjnych w działach należności, zobowiązań i księgi głównej, poprzez migrację procesów księgowych z Włoch i Stanów Zjednoczonych. Następnie rozwijała swoje kompetencje koordynując projekty migracyjne oraz usprawniające procesy księgowe,  także projektując je od początku, aby poprawić ich efektywność.

W RKC sp. z o.o. zajmuje się obsługą klientów, projektami związanymi z finansowaniem, budowaniem modeli finansowych, a także rozwojem strony internetowej i mediów społecznościowych firmy. Chętnie pracuje w otoczeniu ludzi, łatwo buduje z nimi dobre relacje.

Prywatnie interesuje się modą i ekologią oraz możliwościami ich łączenia.


Dane kontaktowe:
email: karolina.prudlo@rkc.com.pl
Tel: 792 888 531

Joanna Żołna

Joanna Żołna
Ukończyła zarządzanie finansami na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów, jest Doradcą Podatkowym oraz Dyplomowanym Księgowym.

W trakcie kilkunastoletniej pracy w charakterze Głównej Księgowej, a także Prezesa Zarządu w Biurze Rachunkowym ciągle rozwija swoje umiejętności poprzez udział
w licznych kursach i szkoleniach. Posiada bogate doświadczenie w zakresie rozliczeń finansowo-księgowych, obsługi firm o różnorodnym profilu działalności, optymalizacji podatkowej zarówno małych jak i dużych przedsiębiorstw, zmian własnościowych
i organizacyjnych jednostek, kompleksowego prowadzenia procesu przekształceń form prawnych podmiotów. Dodatkowe doświadczenie zawodowe nabyła podczas badań sprawozdań finansowych. Przez lata współpracowała z kierownictwem firm, co dało jej umiejętność rozpoznawania potrzeb zarządu.

Rzetelnie i z zaangażowaniem podchodzi do swoich obowiązków, gdyż rachunkowość to jej pasja.

W RK Consulting jest odpowiedzialna za obsługę księgową przedsiębiorstw oraz doradztwo podatkowe dla firm.

Marcin Miśkowicz

Marcin Miśkowicz – Ukończył Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, był też uczestnikiem wielu szkoleń i kursów prowadzonych przez czołowe polskie i zagraniczne instytucje finansowe.

Od ponad 12 lat związany jest z branżą finansową, pracował zarówno w bankach jak
i firmach działających na rynkach międzynarodowych. Pracując w departamentach rynków finansowych banków, pomagał firmom w tworzeniu polityki zabezpieczeń oraz wyborze optymalnego rozwiązania w zakresie ograniczania ryzyka. Specjalizuje się
w zarządzaniu ryzykiem finansowym firm, głównie ryzykiem walutowym, surowcowym i stopy procentowej. W sposób prosty i przystępny przekazuje wiedzę jak wykorzystywać instrumenty finansowe w celu zoptymalizowania wyniku firmy.

W RKC sp. z o.o. odpowiada za pomoc firmom w zarządzaniu ryzykiem walutowym oraz ryzykiem stopy procentowej.

Prywatnie jego pasją są sport oraz podróże.

RKC Sp. z o.o.

ul. Kobierzyńska 130

30-383 Kraków

RKC Sp. z o.o.

ul. Porcelanowa 23

40-246 Katowice