Komentarz rynkowy RKC z dnia 05.04.2024

1. Najważniejsze wydarzenia tygodnia

2. Zapowiedź nadchodzących wydarzeń przyszłego tygodnia

3. Podsumowanie

 

1. Najważniejsze wydarzenia tygodnia

Opublikowana w zeszły piątek inflacja konsumencka w USA (Core PCE Price Index) wyniosła w lutym 2,8% r/r, czyli dokładnie tyle ile oczekiwał rynek. Dane te nie wywołały więc większej reakcji rynkowej.

W poniedziałek opublikowany został indeks ISM dla sektora przemysłowego w USA. Wartość indeksu wzrosła z 47,8 pkt. w lutym do 50,3 pkt. w marcu (oczekiwany był niższy odczyt na poziomie 48,4 pkt.). Dane okazały się więc sporo lepsze od prognoz. Niepokoić może jednak to, że za wysoki odczyt w dużej mierze odpowiada bardzo wysoka wartość jednego z komponentów –  indeksu cen płaconych (wyniósł on 55,8 pkt.). Tak wysoka wartość tego indeksu wskazuje na to, że inflacja w USA może stopniowo rosnąć.

W środę poznaliśmy z kolei odczyt indeksu ISM dla sektora usługowego w USA. Wartość indeksu spadła z 52,6 pkt. w lutym do 51,4 pkt. w marcu (oczekiwany był wyższy odczyt na poziomie 52,7 pkt.). Te dane okazały się więc słabsze od prognoz.

Jeśli chodzi o dane z Polski, to we wtorek poznaliśmy odczyt indeksu PMI dla polskiego przemysłu. Wyniósł on w marcu 48 pkt. wobec 47,9 pkt. w lutym (oczekiwany był nieco wyższy odczyt na poziomie 48,1 pkt). Dane te pokazują, że sytuacja w polskiej gospodarce powinna się poprawiać, daleko jest tu jednak jeszcze do euforii.

W czwartek Rada Polityki Pieniężnej, zgodnie z oczekiwaniami, utrzymała stopy procentowe w Polsce na niezmienionym poziomie (stopa referencyjna wynosi nadal 5,75%).

W komunikacie po posiedzeniu RPP napisano, w najbliższych miesiącach roczna dynamika inflacji konsumenckiej będzie kształtowała się na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym (wynosi on 2,5% +/- 1 pkt procentowy). W kolejnych kwartałach kształtowanie się inflacji obarczone jest jednak znaczną niepewnością. W przypadku podniesienia cen energii w drugiej połowie 2024 roku, inflacja może istotnie wzrosnąć. Jednocześnie w średnim okresie w kierunku wyższej presji popytowej w gospodarce oddziaływać będzie wzrost wynagrodzeń, w tym w związku z podwyżkami płac w sektorze publicznym.

Powtórzono, że dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej. Rada podtrzymała też, że obniżaniu inflacji sprzyja umocnienie kursu złotego.

2. Zapowiedź najważniejszych wydarzeń przyszłego tygodnia

W dniu dzisiejszym czekamy jeszcze na dane z amerykańskiego rynku pracy oraz konferencję prasową prezesa NBP Adama Glapińskiego.

W przyszłym tygodniu, rynek czekał będzie przede wszystkim na mającą zostać opublikowaną we środę inflację konsumencką (CPI) w USA, środowe minutki (sprawozdanie) z ostatniego (marcowego) posiedzenia FEDu oraz czwartkowe dane o inflacji producenckiej (PPI) w USA.

Najważniejszym wydarzeniem w przyszłym tygodniu, będzie jednak niewątpliwie posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego (odbędzie się ono w czwartek 11.04). Rynek oczekuje decyzji o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, wynoszącym 4,50% dla stopy refinansowej. Ważne dla notowań pary EUR/USD (i pośrednio dla złotego) będzie jednak to, jak będą wyglądały zapowiedzi EBC odnośnie dalszych ruchów.

W trakcie konferencji po ostatnim (marcowym) posiedzeniu EBC, prezes Christine Lagarde starała się studzić oczekiwania na szybką obniżkę stóp procentowych w strefie euro. W sytuacji, gdy prognozy inflacji i wzrostu dla strefy euro zostały obniżone, takie stanowisko mogło dziwić. W ostatnim czasie pojawia się jednak coraz więcej głosów z EBC o konieczności rozpoczęcia cyklu obniżek stóp w strefie euro. Zobaczymy czy w trakcie konferencji po posiedzeniu padną jakieś konkretne deklaracje odnośnie terminu rozpoczęcia cyklu obniżek stóp w strefie euro.

Jeśli chodzi o Polskę, to w przyszły piątek opublikowane zostaną dane na temat polskiego bilansu płatniczego w lutym.

3. Podsumowanie

W piątek i poniedziałek złoty umocnił się. Trudno wskazać konkretny powód, ponieważ płynność w te dni była bardzo niska, ze względu na okres świąteczny. W dalszej części tego tygodnia, złoty pozostawał mocny w oczekiwaniu na dzisiejszą konferencję prezesa Glapińskiego (od czasu październikowych wyborów parlamentarnych słowa prezesa umacniają zwykle złotego).

W przyszłym tygodniu kluczowy dla notowań złotego będzie sentyment na rynkach światowych. Ten z kolei zależeć będzie głównie od dzisiejszych danych z amerykańskiego rynku pracy oraz środowego odczytu inflacji konsumenckiej (CPI) z USA. Jeśli dane z rynku pracy oraz inflacja w USA okażą się wyższe od prognoz, to złoty mógłby się osłabić, a kurs pary EUR/PLN wzrosnąć w przyszłym tygodniu w okolicę poziomu 4,32-4,33. Jeśli dane okażą się niższe od prognoz, to kurs pary EUR/PLN może nadal testować wsparcie na poziomie 4,28.

Podsumowując, w przyszłym tygodniu kurs par złotowych może nadal pozostawać w konsolidacji. Kurs pary EUR/PLN może w przyszłym tygodniu znajdować się w przedziale 4,28-4,35 (to czy bliżej dolnego, czy górnego ograniczenia tego przedziału, będzie zależeć w głównej od danych z USA). Kurs pary USD/PLN może natomiast znajdować się w przedziale 3,90-4,02.

Patrząc szerzej, to wygląda na to, że złoty może pozostać mocny aż do momentu, gdy na giełdzie amerykańskiej dojdzie do głębszej korekty. Bez pogorszenia nastrojów na rynkach światowych ciężko będzie o znaczące osłabienie złotówki. Po dużych wzrostach giełdy amerykańskiej z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich miesiącach, prędzej czy później musi do takiej korekty dojść (raczej prędzej niż później), problem polega jednak na tym, że trudno jest wskazać dokładny moment, w którym to nastąpi. Jako czynnik, który może przyczynić się do takich spadków, można wskazać obawy o wpływ rosnącej ceny ropy naftowej na kształtowanie się inflacji w USA i krajach europejskich.

 

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) nr 596/2014) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjna oraz ujawnienia interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów. Zgodnie z powyższym firma RKC Sp. z o.o. oraz autor nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie. Powielanie bądź publikowanie analizy lub jej części bez pisemnej zgody RKC Sp. z o.o. jest zabronione.