Ceny transferowe

Dokumentacja cen transferowych w świetle obowiązujących przepisów prawnych dla określonej grupy przedsiębiorstw jest niezbędna. To także podstawowy argument przedsiębiorstwa do obrony przyjętych cen i ustalonego dochodu.

Ceny transferowe Kraków Katowice

Zarządzanie wynikiem finansowym jest niezwykle ważnym elementem strategii przedsiębiorstwa, mającym wpływ na jego pozycję negocjacyjną w relacji z instytucjami finansowymi i kontrahentami, płynność, czy też obciążenia podatkowe. W grupach kapitałowych można zatem decydować, w którym podmiocie będą kumulowane zyski, a który będzie działał na granicy rentowności. Nie można jednak tego robić w zupełnie dowolny sposób.

Organy podatkowe patrzą bowiem nieprzychylnie na taką działalność, szczególnie gdy jedna ze stron transakcji ma siedzibę w kraju, gdzie obowiązuje niższa stopa opodatkowania lub z innych powodów ponosi mniejsze obciążenia podatkowe (rozlicza stratę, korzysta ze zwolnień itp.). Dbając o realizację dochodów budżetu, wprowadzono przepisy, by każdorazowo podatki były naliczane przy założeniu rynkowych warunków transakcji, czyli takich, jakie ustaliłby strony niepowiązane, z których każda dąży do maksymalizacji zysku. Należy tu podkreślić, że strony nadal mają swobodę kształtowania wyniku finansowego (faktyczne warunki transakcji mogą uwzględniać interes grupy i odbiegać od rynkowych), jednak podstawą opodatkowania będzie zawsze dochód skorygowany do poziomu rynkowego.

Aby ustalić, jakie warunki są rynkowe, należy najpierw zrozumieć ekonomiczne podstawy transakcji, angażowane przez strony aktywa, ponoszone ryzyko, osiągane korzyści oraz odnieść ją do realizowanej strategii biznesowej. Dopiero potem można odnieść ustalone warunki do poziomów rynkowych. Taka analiza nie jest łatwa, zwłaszcza dla osoby z zewnątrz, jaką jest kontroler skarbowy, stąd wymóg odpowiedniego przygotowania dokumentacji cen transferowych.

Nasz zespół przygotuje za Ciebie kompleksową dokumentację cen transferowych oraz odpowiednie deklaracje do organów podatkowych. Pomożemy Ci ją sporządzić i jednocześnie ograniczyć ryzyka podatkowe związane z transakcjami realizowanymi pomiędzy podmiotami powiązanymi.

 

 

Co zyskujesz dzięki współpracy z nami?

  • Rzetelnie sporządzoną dokumentację cen transferowych na wypadek kontroli organów podatkowych
  • doradztwo w zakresie wyboru narzędzi kontrollingowych i tego, jak dekretować koszty, aby ułatwić w przyszłości alokowaine zysków pomiędzy powiązanymi ze sobą podmiotami
W ramach usługi:
  • przeprowadzimy analizę powiązań kapitałowych i osobowych
  • zidentyfikujemy transakcje podlegające obowiązkowi dokumentacyjnemu
  • przeprowadzimy pełną analizę ekonomiczno-prawną transakcji
  • dobierzmy metodę ustalania ceny rynkowej
  • dostarczymy materiał porównawczy lub pomożemy w jego przygotowaniu
  • skompletujemy dokumentację zgodnie z wymogami ustawowymi oraz ze szczególnym naciskiem na funkcję ochrony podatnika

W czym jeszcze możemy Ci pomóc?

Zobacz nasze inne rozwiązania:

Rafał Kozłowski Zewnętrzny Dyrektor Finansowy

Przywrócenie płynności finansowej

Audyt bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i rekomendacje działań
Jerzy Bany Zewnętrzny Dyrektor Finansowy

Negocjacja lepszych warunków obecnego finansowania

Pakiet Bank

Komentarz rynkowy RKC

czyli cotygodniowa analiza wydarzeń rynku finansowego

Komentarz rynkowy RKC
19.04.2024

      Komentarz rynkowy RKC z dnia 19.04.2024 1. Najważniejsze wydarzenia tygodnia 2. Zapowiedź nadchodzących wydarzeń przyszłego tygodnia...

Komentarz rynkowy RKC
12.04.2024 r.

Komentarz rynkowy RKC z dnia 12.04.2024 r. 1. Najważniejsze wydarzenia tygodnia 2. Zapowiedź nadchodzących wydarzeń przyszłego tygodnia 3. Podsumowanie...

Komentarz rynkowy RKC
05.04.2024 r.

      Komentarz rynkowy RKC z dnia 05.04.2024 1. Najważniejsze wydarzenia tygodnia 2. Zapowiedź nadchodzących wydarzeń przyszłego tygodnia...

Komentarz rynkowy RKC
29.03.2024 r.

      Komentarz rynkowy RKC z dnia 29.03.2024 1. Najważniejsze wydarzenia tygodnia 2. Zapowiedź nadchodzących wydarzeń przyszłego tygodnia...

Komentarz rynkowy RKC
22.03.2024 r.

Komentarz rynkowy RKC z dnia 22.03.2024 r. 1. Najważniejsze wydarzenia tygodnia 2. Zapowiedź nadchodzących wydarzeń przyszłego tygodnia 3. Podsumowanie...

Komentarz rynkowy RKC
15.03.2024 r.

  Komentarz rynkowy RKC z dnia 15.03.2024 1. Najważniejsze wydarzenia tygodnia 2. Zapowiedź nadchodzących wydarzeń przyszłego tygodnia 3. Podsumowanie...

Komentarz rynkowy RKC
08.03.2024 r.

  Komentarz rynkowy RKC z dnia 08.03.2024 1. Najważniejsze wydarzenia tygodnia 2. Zapowiedź nadchodzących wydarzeń przyszłego tygodnia 3. Podsumowanie...

Komentarz rynkowy RKC
01.03.2024 r.

      Komentarz rynkowy RKC z dnia 01.03.2024 1. Najważniejsze wydarzenia tygodnia 2. Zapowiedź nadchodzących wydarzeń przyszłego tygodnia...

Komentarz rynkowy RKC
23.02.2024 r.

      Komentarz rynkowy RKC z dnia 23.02.2024 1. Najważniejsze wydarzenia tygodnia 2. Zapowiedź nadchodzących wydarzeń przyszłego tygodnia...

Komentarz rynkowy RKC
16.02.2024 r.

      Komentarz rynkowy RKC z dnia 16.02.2024 1. Najważniejsze wydarzenia tygodnia 2. Zapowiedź nadchodzących wydarzeń przyszłego tygodnia...

Zapisz się do newslettera

i bądź na bieżąco z naszą ofertą