Komentarz rynkowy RKC z dnia 23.02.2024

1. Najważniejsze wydarzenia tygodnia

2. Zapowiedź nadchodzących wydarzeń przyszłego tygodnia

3. Podsumowanie

 

1. Najważniejsze wydarzenia tygodnia

W bieżącym tygodniu złoty umocnił się nieznacznie. Kurs pary EUR/PLN spadł z 4,3350 na początku tego tygodnia, do 4,33 dziś. Kurs pary USD/PLN spadł natomiast z 4,02 na początku tego tygodnia do 4,00 dziś.

W zeszły piątek po południu poznaliśmy odczyt inflacji producenckiej (PPI) w USA w styczniu. Wyniosła ona 0,9% r/r, przy prognozie 0,6% oraz poprzednim odczycie na poziomie 1% r/r. Inflacja producencka okazała się więc wyższa od prognoz. Był to kolejny już odczyt, który potencjalnie oddala termin rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych w USA.

W środę wieczorem opublikowany został protokół (minutki) z ostatniego, styczniowego posiedzenie FEDu. Wynika z niego, że przedstawiciele Rezerwy Federalnej nie widzą na razie potrzeby obniżania stóp procentowych USA, zaczynają natomiast rozważać zmniejszenie skali zacieśnienia ilościowego. Takie działanie może okazać się konieczne, ponieważ jeśli amerykański bank centralny będzie nadal w szybkim tempie redukował swój bilans, to na wiosnę może z tego powodu zabraknąć płynności na rynkach finansowych. Pytanie tylko kiedy FED powróci do dodruku pieniądza i czy nie spóźni się ze swoją decyzją, doprowadzając do przynajmniej czasowego załamania kursów giełdowych.

Także w środę wieczorem, agencja Bloomberg podała, powołując się na nieoficjalne informacje, że Komisja Europejska jest gotowa zatwierdzić w przyszłym tygodniu przekazanie Polsce 6,3 miliarda euro z Funduszu Odbudowy.

Według źródeł agencji, Komisja Europejska jest gotowa zaakceptować pakiet niedawnych zobowiązań politycznych jako wystarczający do uruchomienia wypłaty pierwszej transzy z ogólnej kwoty 60 mld euro dotacji i pożyczek, która była do tej pory zablokowana. Po zatwierdzeniu przez KE decyzja nadal będzie wymagała jednak jeszcze zgody państw członkowskich UE, co oznacza, że faktyczna wypłata mogłaby mieć miejsce prawdopodobnie za kilka tygodni.

Jest to pozytywna informacja dla złotego, ale trzeba też mieć na uwadze to, że duże umocnienie złotego po wyborach związane jest w głównej mierze właśnie z tematem KPO, a rynek finansowy często działa na zasadzie kupuj plotki, sprzedawaj fakty.

Opublikowane w czwartek wstępne dane na temat PMI dla sektora przemysłowego w strefie euro, okazały się gorsze od oczekiwań. Przemysłowy PMI wyniósł 46,1 pkt. wobec prognozy na poziomie 47 pkt. oraz przy poprzednim odczycie 46,6 pkt. Szczególnie słabo wypadł odczyt z Niemiec, gdzie dekoniunktura w przemyśle jest coraz wyraźniejsza, a indeks spadł w lutym do 42,3 pkt. z 45,5 pkt. w styczniu (podczas gdy spodziewane było odbicie do 46,1 pkt).

PMI dla usług w strefie euro okazał się z kolei nieco lepszy od oczekiwań. Usługowy PMI wyniósł 50 pkt. wobec prognozy na poziomie 48,8 pkt. i przy poprzednim odczycie na poziomie 48,4 pkt.

Odczyty PMI w strefie euro (pomimo lepszego od oczekiwań odczytu dla usług), nadal wskazują na to, że perspektywy gospodarcze dla krajów strefy euro na najbliższe miesiące, są słabe. Wydawać by się mogło, że w takiej sytuacji Europejski Bank Centralny powinien przyspieszyć początek cyklu obniżek stóp procentowych. Nie wygląda jednak na razie by się tak miało stać, a rynek oczekuje teraz pierwszej obniżki stóp w strefie euro nie w kwietniu, a dopiero w czerwcu tego roku.

Jeśli chodzi o dane z Polski, to we wtorek poznaliśmy dane na temat produkcji przemysłowej w Polsce. Produkcja przemysłowa wzrosła w styczniu o 1,6% r/r, podczas gdy oczekiwano jej wzrostu o 3,1% r/r. Dane były więc gorsze od oczekiwań. Za pozytywną informację należy jednak uznać to, że produkcja wzrosła, a nie spadła jak miało to miejsce przez prawie cały zeszły rok.

Z kolei w czwartek poznaliśmy dane na temat sprzedaży detalicznej w Polsce. Sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych wzrosła w styczniu o 3% r/r, przy oczekiwaniach wzrostu o 1,4% r/r.

Zarówno wtorkowe jak i czwartkowe dane pokazały, że polska gospodarka wychodzi ze spowolnienia z jakim mieliśmy do czynienia w zeszłym roku. Z jednej strony dane dalej nie są rewelacyjne, ale z drugiej widać ich wyraźną poprawę w stosunku do zeszłego roku.

2. Zapowiedź najważniejszych wydarzeń przyszłego tygodnia

W przyszłym tygodniu rynek czekał będzie na czwartkowe dane o inflacji konsumenckiej w USA (Core PCE Price Index), na piątkowy odczyt inflacji konsumenckiej (CPI) w strefie euro oraz piątkowy odczyt indeksu ISM dla przemysłu w USA.

Jeśli chodzi o Polskę, to w czwartek poznamy finalny odczyt polskiego PKB w 4 kwartale 2023 roku, a w piątek opublikowany zostanie indeks PMI dla przemysłu.

3. Podsumowanie

Najważniejszym wydarzeniem w tym tygodniu, była środowa publikacja wyników przez spółkę Nvidia (producenta procesorów graficznych notowanego na Nowojorskiej Giełdzie). Może się to z pozoru wydać trochę dziwne, ponieważ mówimy tutaj o sytuacji w której notowania jednej firmy mają kluczowe znaczenie dla zachowania rynków finansowych na całym świecie. Tak jednak od pewnego czasu wygląda sytuacja, ponieważ za wzrosty na giełdzie amerykańskiej odpowiada w ostatnim czasie tak naprawdę kilka spółek technologicznych, o ogromnej kapitalizacji. Akcje tych spółek rosną w związku z nadziejami na ogromne zyski, jakie mają one wygenerować w przyszłości w związku z rozwojem sztucznej inteligencji. W ślad za amerykańskimi giełdami rosną z kolei inne giełdy na świecie oraz umacniają się ryzykowne aktywa.

Opublikowane w środę wieczorem wyniki spółki Nvidia okazały się lepsze od prognoz, co wywołało euforyczną reakcję na światowych giełdach, podsyciło to bowiem nadzieję na kontynuowanie hossy związanej z rozwojem sztucznej inteligencji. Hossa ta może trwać jeszcze przez jakiś czas (szczególnie, ze ostatnia faza hossy, poprzedzająca spadki, jest zwykle najbardziej dynamiczna), ale pod wieloma względami sytuacja zaczyna przypominać bańkę internetową z początku XXI wieku. Sytuacja firm zajmujących się rozwojem sztucznej inteligencji wygląda pod pewnymi względami podobnie do sytuacji firm internetowych na początku tego wieku. Sztuczna inteligencja jest czymś co w dłuższym horyzoncie z bardzo dużym prawdopodobieństwem zrewolucjonizuje nasze życie. Pytanie tylko jakie będzie tempo tych zmian, czy ta rewolucja nastąpi w przeciągu kilku lat, czy może jednak zajmie to na przykład 10 lat.

Na początku lat 2000. kursy spółek internetowych wystrzeliły w górę, by potem równie dynamicznie spaść (wiele ze spółek będących gwiazdami tamtej hossy zbankrutowało). Dziś taka sytuacja nam nie grozi, ponieważ mówimy o największych spółkach na świecie (zdecydowanie zbyt dużych by upaść), ale za kilka miesięcy może okazać się, że tempo rozwoju technologii AI zostało ocenione zbyt optymistycznie i wyceny spółek zostaną skorygowane w dół.

Jeśli chodzi o polską walutę, to złoty od dłuższego czasu porusza się w wąskim przedziale wahań. W przyszłym tygodniu, kluczowe dane zostaną opublikowane dopiero pod koniec tygodnia, w związku z czym dopiero wtedy mogą pojawić się impulsy do większego ruchu.

W przyszłym tygodniu kurs par złotowych może nadal pozostawać w konsolidacji. Kurs pary EUR/PLN może w przyszłym tygodniu znajdować się w przedziale 4,31-4,37. Kurs pary USD/PLN może natomiast znajdować się w przedziale 3,95-4,06.

 

 

 

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) nr 596/2014) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjna oraz ujawnienia interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów. Zgodnie z powyższym firma RKC Sp. z o.o. oraz autor nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie. Powielanie bądź publikowanie analizy lub jej części bez pisemnej zgody RKC Sp. z o.o. jest zabronione.