Komentarz rynkowy RKC z dnia 26.01.2024

1. Najważniejsze wydarzenia tygodnia

2. Zapowiedź nadchodzących wydarzeń przyszłego tygodnia

3. Podsumowanie

 

1. Najważniejsze wydarzenia tygodnia

W bieżącym tygodniu złoty nieco się osłabił. Kurs pary EUR/PLN wzrósł z 4,36 na początku tego tygodnia, do 4,3750 dziś. Kurs pary USD/PLN wzrósł natomiast z 4,00 na początku tego tygodnia, do 4,0250 dziś.

W poniedziałek poznaliśmy dane na temat produkcji przemysłowej w Polsce. Produkcja przemysłowa spadła w grudniu o 3,9% r/r, podczas gdy oczekiwano jeszcze większego spadku o 5% r/r. Dane były więc nieco lepsze od oczekiwań. Spadek produkcji rok do roku o niemal 4% trudno uznać jednak za dobry wynik.

Także w poniedziałek poznaliśmy dane na temat sprzedaży detalicznej w Polsce. Sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych (brany jest pod uwagę wolumen sprzedaży, a nie wartość nominalna), spadła w grudniu o 2,3% r/r, przy oczekiwaniach wzrostu o 1,5% r/r.

Dane były więc słabe i pokazały, że tempo w jakim polska gospodarka wychodzi ze spowolnienia jest na razie niskie. Zwiększa to też prawdopodobieństwo tego, że na wiosnę dojdzie jednak do obniżki stóp procentowych w Polsce.

Opublikowane w środę wstępne dane na temat PMI dla sektora przemysłowego w strefie euro, okazały się nieco lepsze od oczekiwań. Przemysłowy PMI wyniósł 46,6 pkt. wobec prognozy na poziomie 44,8 pkt. oraz przy poprzednim odczycie 44,4 pkt.

PMI dla usług okazał się z kolei nieco gorszy od oczekiwań. Usługowy PMI wyniósł 48,4 pkt. wobec prognozy na poziomie 49 pkt. i przy poprzednim odczycie na poziomie 48,8 pkt. Odczyty PMI w strefie euro (pomimo lepszego od oczekiwań odczytu dla przemysłu), nadal wskazują na to, że perspektywy gospodarcze dla krajów strefy euro na najbliższe miesiące, są słabe.

W czwartek EBC, zgodnie z oczekiwaniami, nie dokonał zmian poziomu stóp procentowych (stopa refinansowa pozostała na poziomie 4,50%).

W komunikacie po posiedzeniu, EBC podał, że stopy procentowe pozostaną na podwyższonych poziomach tak długo, jak będzie to konieczne.

Na konferencji po posiedzeniu EBC, prezes Christine Lagarde powiedziała, że jest zbyt wcześnie na dyskusję o obniżkach stóp procentowych. Dodała, że EBC musi pozostać skupiony na danych, zamiast wyznaczać konkretną datę dla obniżek stóp. Nie podała ona jednak żadnych argumentów za tym, że stopy powinny pozostać wysokie przez dłuższy czas. Mówiła za to o obawach o wzrost gospodarczy oraz malejącej presji inflacyjnej i dynamice płac. Jej wystąpienie nie było więc zbyt przekonujące i nie zmieniło oczekiwań rynkowych, które zakładają rozpoczęcie cyklu obniżek stóp procentowych w strefie euro już w trakcie kwietniowego posiedzenia.

2. Zapowiedź najważniejszych wydarzeń przyszłego tygodnia

W dniu dzisiejszym, rynek czekał będzie jeszcze na dane o inflacji konsumenckiej w USA (Core PCE Price Index).

W przyszłym tygodniu rynek czekał będzie na środowy odczyt indeksu ISM dla przemysłu w USA oraz piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy.

Najważniejszym wydarzeniem w przyszłym tygodniu, będzie jednak niewątpliwie posiedzenie Amerykańskiej Rezerwy Federalnej (odbędzie się ono w środę 31.01). Rynek oczekuje, że na styczniowym posiedzeniu nie dojdzie do zmiany poziomu stóp procentowych (nadal pozostaną one w przedziale 5,25-5,50%).

Kluczową kwestią będzie to, jaka będzie treść komunikatu po posiedzeniu FEDu. Z projekcji po grudniowym posiedzeniu wynikało, że FED prognozuje w tym roku 3 obniżki stóp po 25 pb. Oczekiwania rynkowe były jednak znacznie wyższe, zakładały bowiem pomiędzy 5 a 6 podwyżek w tym roku. Właśnie te niezwykle optymistyczne oczekiwania rynkowe, były przyczyną dużych wzrostów na giełdach pod koniec zeszłego roku.

W ostatnim czasie oczekiwania rynkowe co do skali obniżek stóp zaczęły się trochę zmniejszać i nie ma już konsensusu co do tego czy do pierwszej obniżki dojdzie w trakcie marcowego posiedzenia, czy dopiero w trakcie kolejnego (majowego) posiedzenia.

Jeśli chodzi o Polskę, to w środę poznamy odczyt polskiego PKB, w czwartek odczyt PMI dla przemysłu.

3. Podsumowanie

W kończącym się tygodniu doszło do uspokojenia na rynkach finansowych. Zarówno polska giełda jak i złoty przesłały tracić i weszły w konsolidację.

Kluczowy wpływ na notowania złotego w przyszłym tygodniu, będzie miało środowe posiedzenie FEDu. Jeśli nie pojawią się konkretne głosy odnośnie szybkiego rozpoczęcia cyklu obniżek stóp w USA, to nerwowość na rynkach znów może się na jakiś czas zwiększyć. Nie będzie to jednak na razie powód do paniki, ponieważ zawsze będzie można powiedzieć, że jeśli do obniżki nie dojdzie w marcu, to dojdzie do niej na pewno w maju. Dopiero bardzo duże opóźnienie cyklu obniżek lub też coś przeciwnego, czyli pojawienie się recesji w amerykańskiej gospodarce, mogłoby spowodować bardzo duże pogorszenie nastrojów rynkowych. Na ten moment jest jeszcze za wcześnie by mówić o którymś z tych scenariuszy, stąd nastroje rynkowe w najbliższym czasie nie powinny być co prawda nadzwyczaj dobre, ale nie będzie też powodu by były bardzo złe.

W przyszłym tygodniu kurs par złotowych powinien może nadal pozostać w konsolidacji. Jeśli FED zawiedzie oczekiwania rynkowe, to może dojść do wybicia kursów par złotowych w górę, ale raczej o ograniczonej skali (w kierunku poziomu 4,45 dla pary EUR/PLN). Kurs pary EUR/PLN może w przyszłym tygodniu znajdować się w przedziale 4,35-4,41, ale z szansami na ruch w górę w kierunku poziomu 4,45. Kurs pary USD/PLN może natomiast znajdować się w przedziale 3,98-4,06, ale z szansami na ruch w kierunku poziomu 4,10.

 

 

 

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) nr 596/2014) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjna oraz ujawnienia interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów. Zgodnie z powyższym firma RKC Sp. z o.o. oraz autor nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie. Powielanie bądź publikowanie analizy lub jej części bez pisemnej zgody RKC Sp. z o.o. jest zabronione.