Komentarz rynkowy RKC z dnia 29.03.2024

1. Najważniejsze wydarzenia tygodnia

2. Zapowiedź nadchodzących wydarzeń przyszłego tygodnia

3. Podsumowanie

 

1. Najważniejsze wydarzenia tygodnia

W bieżącym tygodniu złoty osłabił się nieznacznie. Kurs pary EUR/PLN spadł z 4,32 na początku tego tygodnia, do 4,3050 dziś. Kurs pary USD/PLN spadł natomiast z 3,9950 na początku tego tygodnia, do 3,99 dziś.

W zeszły piątek wieczorem poznaliśmy decyzję agencji ratingowej Moody’s w sprawie ratingu Polski. Agencja podtrzymała długoterminowy rating dla polskiego długu w walutach obcych na poziomie A2, z perspektywą stabilną.

Zdaniem agencji stabilną perspektywę ratingu Polski wspiera znaczna poprawa stosunków z UE, która nastąpiła od czasu zmiany rządu w Polsce. Komisja Europejska odblokowała w lutym fundusze w wysokości do 137 mld euro (18,3% polskiego PKB z 2023 roku), które mają zostać wypłacone w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat. Agencja Moody’s spodziewa się, że pierwsza płatność w wysokości 6,3 mld euro w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) nastąpi w kwietniu, a łączne wypłaty osiągną około 17 mld euro w 2024 roku, a następnie wzrosną do około 20 mld euro w latach 2025 i 2026. W połączeniu z tradycyjnymi funduszami z budżetu UE, napływ środków może osiągnąć 3% polskiego PKB rocznie w latach 2025-2026. Napływy te będą znacząco wspierać wzrost inwestycji od końca 2024 roku i w nadchodzących latach. Wraz z poprawą konsumpcji od połowy 2024 roku, wpłynie to pozytywnie na wzrost polskiego PKB. Moody’s prognozuje wzrost PKB Polski o 2,8% w 2024 roku, a następnie przyspieszenie do 3,5% w 2025 roku.

Zdaniem Moody’s wzrost wydatków na obronność, wyższe wynagrodzenia w sektorze publicznym utrzymają deficyty fiskalne Polski na wysokim poziomie.

Moody’s prognozuje, że po ustabilizowaniu się na poziomie około 49% PKB w 2023 roku, dług publiczny w Polsce wzrośnie do blisko 59% PKB do 2027 roku, a następnie ustabilizuje się na tym poziomie.

Moody’s postrzega otwarty konflikt zbrojny z udziałem NATO jako scenariusz o bardzo niskim prawdopodobieństwie, ale o potencjalnie bardzo dużych skutkach.

Podczas, gdy scenariusz bazowy Moody’s nie zakłada konfrontacji militarnej z udziałem NATO, każdy atak militarny na Polskę skutkowałby natychmiastową negatywną decyzją ratingową. W takim scenariuszu, rating Polski znalazłby się pod znaczną dodatkową presją, co prawdopodobnie doprowadziłoby do natychmiastowego obniżenia ratingu o kilka stopni.

>Dziś rano poznaliśmy wstępny odczyt inflacji konsumenckiej (CPI) w Polsce w marcu. Inflacja konsumencka spadła z 2,8% r/r w lutym, do 1,9% r/r w marcu (podczas gdy oczekiwano wyższego odczytu na poziomie 2,2% r/r). Widać więc, że inflacja w Polsce spada szybciej niż zakładano. Mogło by to wskazywać na rychłe obniżki stóp procentowych w Polsce. Tak się jednak raczej nie stanie ze względu na jastrzębie nastawienie członków RPP oraz przede wszystkim ze względu na powrót od kwietnia wyższej stawiki VAT na żywność, które spowoduje ponowny wzrost inflacji.

2. Zapowiedź najważniejszych wydarzeń przyszłego tygodnia

Dzisiaj rynek czekał będzie jeszcze na dane o inflacji konsumenckiej w USA (Core PCE Price Index).

W przyszłym tygodniu rynek czekał będzie na poniedziałkowy odczyt indeksu ISM dla przemysłu w USA, środowy odczyt indeksu ISM dla usług w USA oraz piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy.

Jeśli chodzi o Polskę, to najważniejszym wydarzeniem w przyszłym tygodniu będzie czwartkowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Rynek oczekuje decyzji o braku zmian stóp procentowych (stopa referencyjna powinna pozostać na dotychczasowym poziomie 5,75%). W ostatnim czasie, prezes NBP Adam Glapiński mówił, że jego zdaniem do końca tego roku wniosek o obniżkę stóp procentowych nie uzyska większości w Radzie Polityki Pieniężnej. W związku z tym istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, że dojdzie do obniżki stóp w Polsce na marcowym posiedzeniu. W ostatnim czasie duże emocje wywołuje temat postawienia prezesa NBP przed Trybunałem Stanu (niezależnie od wielu zastrzeżeń stosunku do prezesa, o jakich piszę od dłuższego czasu, wniosek ten ma ewidentnie charakter polityczny). Zobaczymy jak wpłynie to na prezesa Glapińskiego i jakie słowa padną w trakcie jego piątkowej konferencji.

3. Podsumowanie

W tym tygodniu, kurs par złotowych pozostawał stabilny, czemu sprzyjała mała ilość publikacji ekonomicznych.

Na notowania złotego w przyszłym tygodniu kluczowy wpływ będą miały dzisiejsze dane o inflacji konsumenckiej w USA oraz mające zostać opublikowane w przyszły piątek dane z amerykańskiego rynku pracy. Gdyby okazało się, że inflacja w USA nie spada, a wręcz rośnie, to mogłoby się to przełożyć na spadek oczekiwań odnośnie obniżek stóp procentowych w USA. W sytuacji gdyby w pewnym momencie prawdopodobieństwo czerwcowej obniżki stóp procentowych w USA spadło poniżej 50% (w tym momencie jest to ok. 60%), to mogłoby to wywołać dużą nerwowość na rynkach finansowych.

Jeśli spojrzeć na wykresy najważniejszych par złotowych pod kątem analizy technicznej (analizy wykresów), to wydaje się, że pary złotowe może czekać w najbliższych tygodniach wybicie w górę (kurs EUR/PLN może wtedy wzrosnąć w rejon 4,36). Aby skala tego wybicia była większa, potrzebne byłoby jednak pogorszenie sentymentu na rynkach światowych (czekamy na to od początku marca, ale na razie do tego nie doszło).

Kurs pary EUR/PLN może w przyszłym tygodniu znajdować się w przedziale 4,28-4,35. Kurs pary USD/PLN może natomiast znajdować się w przedziale 3,95-4,05. Jeśli chodzi jednak o dzień dzisiejszy i poniedziałek, to trzeba wziąć pod uwagę to, że płynność na rynku w tych dniach będzie bardzo niska (np. główne giełdy są dziś zamknięte), ze względu na okres świąteczny. W związku z tym przewidywanie zachowania kursu w tych dwóch dniach, jest bardzo trudne (przy tak niskiej płynności nie da się wykluczyć np. chwilowego umocnienia złotego).

Życzę wesołych, zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych!

 

 

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) nr 596/2014) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjna oraz ujawnienia interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów. Zgodnie z powyższym firma RKC Sp. z o.o. oraz autor nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie. Powielanie bądź publikowanie analizy lub jej części bez pisemnej zgody RKC Sp. z o.o. jest zabronione.